درس‌های موجود

این دوره به صورت لایو برگزار می شود 

مدت : 30 ساعت

هزینه رزرو دوره : 7.000.000 ریال 

توضیحات: با گام‌های استوار قدم به دنیای زیبا، جذاب و پر چالش هواپیمایی بگذارید و با شرکت در دوره «مقدماتی فروش»،ظرافت‪‪های این صنعت مدرن وپویای بین‌المللی را یک به یک آموزش ببینید و در شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات جهانگردی و هواپیمایی سراسر جهان استخدام گردید.

در دوره صدور بلیط  شما با سازمان های جهانی هواپیمائی و انجمن حمل نقل بین اللملی یاتا آشنا میشوید و همچنین محاسبه زمان بین المللی و نحوه صدور بلیت های داخلی و خارجی و قوانین و مقرارات محاسبه نرخ یاتائی را فر ا میگیرید.

استاد : آقای مهندس ساروخانی

مدت دسترسی به دوره:60 ساعت

شهریه: 800,000 تومان 

توضیحات: با شرکت در دوره «پیشرفته فروش» بر نحوه محاسبه و صدور پیچیده‌ترین نرخ‌ها و مسیرها بر طبق آخرین قوانین و مقررات یاتا تسلط یابید و بعنوان مدیرعامل، مدیرفنی و یا کارمند ارشد در شرکت‌های هواپیمایی و یا دفاتر خدمات جهانگردی سراسر جهان مشغول بکار شوید.

استاد : آقای مهندس ساروخانی

مدت دسترسی به دوره:60 ساعت

شهریه: 800,000 تومان 

شهرها و کشورها، شرکت‌های هواپیمایی و درخواست مکان و آیتم‌های PNR و همچنین درخواست SSR (درخواست سرویس ویژه) و خواندن Queue آموزش داده می‌شود.

استاد: آقای مهندس ساروخانی

هزینه :800,000 تومان

مدت دسترسی :60 ساعت